Aktualności

Zmiana podstawy programowej –propozycja uwag

dodane: 19 lutego 2024 12:21

Propozycja 1

Stanowczo sprzeciwiam się rządowym planom wykreślenia z programu nauczania historii informacji o działalności Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego, Ireny Sendlerowej, rodziny Ulmów, a także informacji o Żegocie, rasistowskiej polityce niemieckiej w czasie II wojny światowej i przed nią, o represjonowaniu Związku Polaków w Niemczech, o masowym ludobójstwie dokonanym na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach, sprzeciwiam się fałszowaniu historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego (tzw. żołnierzy wyklętych), 

sprzeciwiam się usunięciu informacji o Eugeniuszu Kwiatkowskim, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i portu w Gdyni, sprzeciwiam się usunięciu z programu nauczania informacji o Powstaniu Wielkopolskim, a także zdecydowanie sprzeciwiam się nacechowanemu politycznym i ideologicznym zacietrzewieniem usuwaniu z programu nauczania wszystkiego, co dotyczy Kościoła Katolickiego oraz roli kościoła w historii Europy. 

Propozycja 2

Nie zgadzam się z następującymi propozycjami:

Punkt XLIII - wykreślenie reformy Grabskiego i E.Kwiatkowskiego; punkt XLVI - wykreślenie info o wojnie obronnej w tym: bohaterstwo obrońców Westerplatte, Poczty Polskiej, Mokrej, Wizny , bitwy nad Bzurą, Warszawy i Kocka; punkt XLVII - wykreślenie z podstawy (przeniesienie do rozszerzenia) omówienia współpracy hitlerowskich Niemiec i ZSRS w latach 1939-1941; punkt XLVII I - wykreślenie przykładów zbrodni niemieckich i sowieckich w Palmirach, Piaśnicy, Ponarach, Katyniu, Miednoje i Charkowie (zostawili tylko Auschwitz); ten sam punkt to wykreślenie Pileckiego i Kolbego jako przykładów heroizmu i postawy Polaków wobec polityki okupantów; punkt XLIX - wykreślenie nazwisk Sendlerowej, Żabińskich i Ulmów przy charakterystyce postaw społ. polskiego wobec Holokaustu; ten sam punkt to wykreślenie przykładów zaangażowania żołnierzy polskich pod Narvikiem, w bitwie o Anglię, Monte Cassino, pod Tobrukiem, Falaise, Arnhem, o Kołobrzeg, Bredę, a na poziomie rozszerzonym wykreślili bitwę o Lwów i Wilno; punkt LV - wykreślenie informacji o Narodowych Siłach Zbrojnych, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość; punkt LVI - wykreślenie form i skutków prześladowania Kościoła katolickiego w okresie stalinizmu.

Propozycja 3

Stanowczo sprzeciwiam się usunięciu z podstawy programowej:

- wielkich polskich zwycięstw, m.in. pod Grunwaldem;

- postaci wielkich polskich patriotów, takich jak: Zawisza Czarny, hetman Czarniecki, przeor Kordecki, Eugeniusz Kwiatkowski, Jan Paweł II- szczególnie jego roli w obaleniu komunizmu i wpływu na przemiany społeczne, Irena Sendlerowa, "Żołnierze wyklęci" m.in. rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna "Inka", Karski;

- sprzeciwiam się usunięciu z podstawy programowej takich tematów, jak:

- chrzest Polski, chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich. Misja św. Wojciecha;

- "Żegota",

- ludobójstwo na Wołyniu, 

- bohaterskie postawy Polaków podczas II Wojny Światowej- szczególnie takich jak: obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwy nad Bzurą, obrony Warszawy, obrony Grodna, bitwy pod Kockiem.

Stanowczo sprzeciwiam się wykreśleniu z programu naucznia takich przejawów zbrodni niemieckich i sowieckich jak: Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna; 

- "przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów"- m.in. historii rodziny Ulmów;

- tematu "rola Kościoła w dziedzinie nauki, architektury i sztuki "

Stanowczo sprzeciwiam się i prorestuję przeciwko:

- uszkadzaniu "kręgosłupa moralnego" polskiej młodzieży;

- uderzaniu w Kościół Katolicki, deprecjonowaniu jego roli w historii naszego Narodu i kształtowaniu naszej tożsamości.

Wykreślenie z podstawy programowej powyższych treści traktuję jako zamach na polską tożsamość i poczucie godności polskiego narodu.


Może warto udostępnić znajomym?