Aktualności

Zmiana podstawy programowej – prekonsultacje

dodane: 19 lutego 2024 12:18

Tylko do 19.02.2024r. można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zmiany programowej proponowanej przez Ministerstwo Edukacji.

Nas szczególnie niepokoją propozycje dotyczące przedmiotu Historii, zostaje usunięte z podstwy bardzo dużo ważnych informacji, które m.in. zafałszowują histiorię

Na stronie Ministerstwa można wypełnić specjalną ankietę wyrażając swoją opinię dotyczącą tego oraz pozostałych przedmiotów nauczanych w szkołach.

Podajememy przykładowe teksty , które można wykorzystać. Natomiast dalej wymieniamy zagadnienia, które mają zostać usunięte z podstawy programowej.

Zachęcamy wszystkich, który są przeciwko takim zmianom o wypełnienie tej ankiety.

Formularz, na którym można zgłaszać opinie i uwagi: https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej--zaczynamy-prekonsultacje 

Jest tak skonstruowany, że jednorazowo można zgłosić uwagi tylko do jednego przedmiotu z zakresu szkoły podtawowej lub liceum. Więc jeżeli ktoś by chciał zgłosić uwagi do podstawy programowej proponowanej dla obydwu szkół lub różnych przedmiotów, to trzeba wypełnić formularz kilka razy.

Tam też można przeczytać wszystkie propozycje Ministerstwa Edukacji. 

Propozycje zmian ze strony Ministerstwa, które szczególnie nas niepokoją:

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji na lekcjach historii zabraknie takich postaci i tematów jak: Pilecki, Sendlerowa, Ulmowie, Karski, „Żegota", Palmiry, Piaśnica, ludobójstwo na Wołyniu, chrzest Polski, średniowieczne wojny z Niemcami, żołnierze niezłomni, zwycięstwo grunwaldzkie, rola Jana Pawła II w obaleniu komunizmu i jego wpływ na przemiany społeczne", przykłady bohaterstwa Polaków podczas II wojny światowej, np. obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem, bitwa nad Bzurą.

W podpunkcie dotyczącym przykładów zbrodni niemieckich i sowieckich wykreślono: Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna. Z materiałów dotyczących początków komunizmu w Polsce proponuje się usunąć wątki "opór zbrojny (żołnierze niezłomni)"

Zamiast o "rzezi wołyńskiej" polskie dzieci mają się uczyć o "konflikcie polsko-ukraińskim, a zamiast o "przykładach bohaterstwa Polaków ratujących Żydów" – o "postawach Polaków wobec Żydów". 

Z podstawowych treści nauczania dla klasy IV proponuje się wykreślić m.in. Zawiszę Czarnego, "zwycięstwo grunwaldzkie", przeora Kordeckiego, hetmana Czarnieckiego oraz "Inkę".

Z treści dodatkowych i nieobowiązkowych do wykreślenia przewidziano zaś takie tematy jak "Chrzest Polski. Chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich. Misja św. Wojciecha" czy "Wojny z Niemcami. Obrona kraju, wojowie. Obrona Głogowa".

Wykreślono też "rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury i sztuki", sprowadzając ją jedynie do "kultury i życia codziennego".


Może warto udostępnić znajomym?