Parafialny Zespół Caritas

Przekaż 1,5% na potrzeby naszych podopiecznych 

Dyżury w pawilonie Caritas: poniedziałki 10.00-12.00 oraz środy 17.00-19.00

Telefon kontaktowy: 733 612 144 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00)

 Łacińskie słowo „Caritas" oznacza miłość i szacunek. W chrześcijaństwie jest ono synonimem czynnej miłości bliźniego, wypływającej z miłości Boga. Do tej miłości wzywa nas Jezus Chrystus. Jednak coraz trudniej dziś w zbieganym świecie dostrzec potrzeby drugiego człowieka. Zaabsorbowani własnymi problemami nie zauważamy, że możemy pomóc człowiekowi stojącemu obok nas, który jest doświadczony przez los, chorobę, starość, cierpienie, brak pracy, czy niezaradność życiową.

undefined

Misję służenia potrzebującym zgodnie z ewangelicznym przekazaniem miłości podjął nasz Parafialny Zespół Caritas, który swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2021 r. Zespół składa się aktualnie z 14 wolontariuszy oraz około 5 osób wspierających okazjonalnie. Parafialny Zespół Wolontariuszy to ludzie dobrej woli, zwyczajni ludzie (pracujący, emeryci), którzy chcą poświęcać swój czas dla innych. Łączy nas empatia, solidarność, chęć zaangażowania, zapał, wrażliwość na potrzeby bliźnich i kilka rąk do pracy. Tylko tyle było potrzeba, by przy naszej parafii powstał zespół Caritas, ludzi będących „na pierwszej linii pomocy” dla potrzebujących. Minął rok pracy Zespołu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem działalności było i jest wspieranie osób chorych, bezdomnych, w tym również dzieci i młodzieży oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju uciekając z ogarniętej wojną własnej ojczyzny.

Zespół nasz niesie wszystkim potrzebującym pomoc doraźną i długofalową, mając na względzie godność każdej z nich, niezależnie od wyznania i poglądów.

POMOC PZC NASZEJ PARAFII

undefined

 W przeszło rocznej działalności Zespołu Caritas, dzięki szczodrości ofiarodawców naszej Parafii, udało się udzielić pomocy 19 polskim rodzinom 60 rodzinom ukraińskim:

 • · wydano produkty spożywcze, higieniczne i środki czystości za ponad 18 tys. zł
 • ·udzielono pomocy chorym (lekarstwa, dopłata do wózka inwalidzkiego) za 2,5 tys. zł
 • ·wykonano remonty w dwóch mieszkaniach, wyposażenie za ponad 2,3 tys. zł
undefined

· 

undefined

 • przygotowano paczki świąteczne na Wielkanoc 2022r. oraz Boże Narodzenie 2022r. (uzupełnienie i dokupienie produktów) za ponad 12.2 tys. zł
undefined
 • · udzielono pomoc dzieciom (wyposażenie w artykuły szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego, dopłata kolonii wakacyjnych) ponad 1,1 tys .zł
 • ·zorganizowano sfinansowano kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy za 1,4 tys. zł
 • · zorganizowano zbiórkę i wysyłkę paczek na Ukrainę (3 ciężarówki w okresie 27.02 -15.03.2022r.) łącznie ok. 15 ton artykułów
 • · pozyskano i wydano w ramach akcji Caritas z Warszawską Fundacją Biedronki ”Na codzienne zakupy” kart przedpłaconych na kwotę 900zł każda do wykorzystania w okresie trzech miesięcy na zakup produktów spożywczych i higienicznych ofercie dyskontu (1-wsza edycja 30 kart w okresie lipiec-wrzesień, 2-ga edycja 50 kart w okresie październik – grudzień)

INNE DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY PZC

Poza organizowaniem, pozyskiwaniem i udzielaniem pomocy materialnej, wolontariusze PZC :

 • · wspierali duchowo potrzebujących
 • · pomagali osobom starszym, niedołężnym ( sprzątanie, remont mieszkania, zakupy itp.
 • · przeprowadzili akcję dystrybucji „Kart Życia” - wśród seniorów 60+ : rozdano 350 kart
undefined
 • · zorganizowali i przeprowadzili przed Adwentem dużą akcję zbiórki ubrań i obuwia dla dzieci i dorosłych dla rodzin polskich i ukraińskich (nadmiar przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • przygotowali obchody „Dnia Dobra” w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 24.04.2022r., a w nich loterię dla dzieci, dystrybucję maskotek, książeczek, poczęstunek dla parafian
 • rozprowadzili w ramach Caritasowego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom ponad 800 świec na stół wigilijny
 •  zorganizowali spotkanie opłatkowe (18.01.2023r.) dla polskich podopiecznych i uchodźców z Ukrainy dla 50 osób

 Świadomi jednak jesteśmy, że nie dotarliśmy do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Nie wszyscy oni zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc, może trudno im przezwyciężyć zażenowanie, może brak odwagi, a może wstydzą się swego ubóstwa.

Stawiamy więc przed sobą nowe zadanie - przełamanie oporów i obaw wspomnianych osób, dotrzeć do nich i przekonać, aby przyjęli nasze wsparcie, co przyczyni się do poprawy ich bytu i jakości życia. Liczymy na pomoc naszych parafian i darczyńców, bo Państwa wsparcie utwierdza nas w sens naszej pracy.

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych pragniemy Państwu serdecznie podziękować za wszystkie ofiary materialne i duchowe. Niech dobry Bóg obdarza Was potrzebnymi łaskami.

Jeżeli znasz osobę, której potrzebna jest nasza pomoc - przekaż jej nasz numer telefonu (733 612 144) i zachęć do kontaktu z nami.

Jeżeli czujesz w sercu pragnienie pomagania innym - zgłoś się do nas - każdy nasz wolontariusz angażuje się w pomoc na miarę swoich możliwości.

Dane kontaktowe:

tel. 733 612 144

e-mail: [email protected]

konto bankowe: Parafia Św. Marii Magdaleny 66 8009 1033 0009 0623 2003 0108 w tytule: Caritas

Informacje dla aktywnych wolontariuszy:

Dyżury w pawilonie Pozostałe informacje 

Grafiki salek katechetycznych 


Może warto udostępnić znajomym?