Warsztaty "12 Kroków ku pełni życia"

 Wreszcie żyć! - Warsztaty 12 kroków ku pełni życia.

Warsztaty są dla tych, którzy:

• chcą poznać realnego siebie, swoje uczucia, myśli, przekonania, pragnienia 

• chcą poprawić relację z samym sobą 

• chcą przyjrzeć się i poprawić swoją relację z Bogiem, najbliższymi, innymi ludźmi 

• mają tendencję do izolowania się, wycofywania się 

• zostali zranieni w dzieciństwie 

• mają zaniżoną samoocenę, czują się niezrozumiani, odrzuceni 

• mają problem z komunikowaniem się z innymi ludźmi 

• zaniedbują własne potrzeby, pragnienia lub ich nie odczuwają 

• posiadają nadmierną potrzebę kontroli siebie i innych, przeżywają lęki 

• zmagają się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

• są przesadnie odpowiedzialni lub przesadnie nieodpowiedzialni 

• są uwikłani w uzależnienia osobiste lub uzależnieni od innych osób 

• chcą pracować w grupie, są otwarci na nowe znajomości i wsparcie od innych 

• chcą odzyskać poczucie sprawczości 

• chcą odzyskać wolność wewnętrzną, swój potencjał - nareszcie żyć twórczo i radośniej

Program opiera się na programie 12 kroków AA. Korzysta z dorobku psychologii. 

Dodatkowo osobista i grupowa praca inspirowana jest tekstami biblijnymi, chrześcijańską wizją człowieka, jego rozwoju.

Czas:

• spotkania odbywają się raz w tygodniu, w soboty od 12.00 do 14.00 

• pierwsze spotkanie odbyło się 12 stycznia 2019 r. 

• przez kolejne 16-24 miesięcy – w zależności od dynamiki grupy

Miejsce:

• Dom katechetyczny przy parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, Warszawa, ul. Wólczyńska 64 (wejście od Horacego)

Koszty uczestnictwa:

• 50 zł za każde 2-godzinne spotkanie, płatne z góry za cały miesiąc (niezależnie od nieobecności) + jednorazowy wkład 50 zł za materiały do pracy (płatne na pierwszym spotkaniu)

• istnieje możliwość dofinasowania dla dwóch osób o niskich dochodach (do 800zł na osobę), decyduje kolejność zgłoszeń (szczegółone informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 505 07 17 21)

Zapisy:

• Pod nr tel. 503 771 759 

• Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest około 30-minutową, bezpłatną wstępną rozmową z prowadzącą zajęcia

Prowadząca:

• Beata Misztal – mgr teologii, po studium doradztwa psychologicznego w SPCH, jest na ostatnim semestrze psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS  


Może warto udostępnić znajomym?