Warsztaty dla kobiet

 W tym roku rozpoczęły się w naszej parafii warsztaty dla kobiet. Jest to dziewięć 1,5 godzinnych spotkań, na których odkrywać będziemy: Co znaczy być Umiłowaną Boga

Bóg chce, aby każda z nas mogła odkryć swoje niezwykłe powołanie, by świadczyć o Nim nie tylko jako chrześcijanka, ale kobieta, która spotkała Boga i to spotkanie przemieniło całe jej życie. W Biblii czytamy o wielu wspaniałych kobietach. Ich życie, słuchanie Boga i misja pokazują, że ich sposób myślenia, problemy z którymi się borykały i trudności, których doświadczały, są bardzo podobne, jeśli nie takie same, jak dziś. Kobieta ma do spełnienia wielką misję ukazywania miłości Boga w różnych przejawach codzienności, w jakiej żyjemy.

Spotkania odbywają się w salkach katechetycznych naszej parafii, w dwóch grupach (dokładne terminy podane są niżej):

- piątek godz. 18.30

- sobota godz. 9.30

Zajęcia są bezpłatne. Wymagana jest natomiast kaucja w wysokości 100 zł, która będzie zwracana na koniec roku formacyjnego pod warunkiem właściwej frekwencji.

Obowiązują zapisy na stronie: https://rozwijajtalenty.pl/miasta/warszawa-wawrzyszew

W Warszawie będą się odbywały takie warsztaty jeszcze w innym miejscu, a więc jeżeli ktoś chce uczestniczyć w zajęciach w naszej parafii, proszę wejść w zakładkę: 

WA-WA WAWRZYSZEW

Prowadzący: Małgorzata Widło tel. 505 071 721 (pod tym telefonem można też uzyskać dodatkowe informacje).

Osoba koordynująca z ramienia Fundacji SMS z Nieba: Magdalena Halak

Terminy spotkań:

  • 18-19.10.2019r.
  • 15-16.11.2019r.
  • 13-14.12.2019r.
  • 17-18.01.2020r.
  • 14-15.02.2020r.
  • 13-14.03.2020r.
  • 17-18.04.2020r.
  • 15-16.05.2020r.
  • 19-20.06.2020r

Świadectwa kobiet, które wcześniej uczestniczyły w takiej formacji:

Formacja dla kobiet pomogła mi odkryć moją misję i otworzyć się na Bożą miłość. Dzięki formacji umocniłam się w swojej roli towarzyszki, zaczęłam bardziej przyglądać sobie i utwierdziłam się w swoim postępowaniu, które do tej pory często było intuicyjne.

Agnieszka Pabjańczyk

Formacja Kobiet zmieniła patrzenie na moją kobiecość, na towarzyszenie Bogu, mężowi, dzieciom i innym ludziom. Umiejętności krasomówcze prowadzącej ułatwiały przyswajanie wiedzy i sprawiały, że te 1,5 godziny było czasem pełnym humoru, refleksji i modlitwy. Bardzo cenne były dla mnie świadectwa innych kobiet, które postanawiały towarzyszyć w formacjach innym kobietom. Całość formacji polecam każdej kobiecie w każdym wieku. Ja w tym roku kończę 40 lat i tym pełniej, po tej formacji, wchodzę w kolejne lata mojego życia z Bogiem.

Małgorzata Goławska

Formacja Kobiet dała mi obraz Kobiety, jaką Bóg chce żebym była dla budowania Królestwa Bożego. W trakcie jednego ze spotkań, Bóg przez prowadzącą przypomniał mi, że na chrzcie otrzymałam imię "Bóg mą potęgą". W trakcie modlitwy na spotkaniu na temat misji, którą każdy człowiek indywidualnie ma do wykonania w życiu, otrzymałam imię (misję) Obecność Boga. Teraz wiem, w jaki sposób mam dążyć do świętości.

Elżbieta Gniazdowska

Formacja kobiet wg. mnie winna być obowiązkowym przedmiotem w szkole średniej. Choć mam 65 lat te zajęcia wiele mi dają. Dzielę się z innymi kobietami pozyskaną wiedzą.

Marianna Kaczorowska

Formacja Kobiet zmieniła moje podejście do męża, zaczęłam dostrzegać jego potrzeby i akceptować odmienność w myśleniu. Pokazała mi jak być towarzyszką życia nie tylko dla męża, ale także dla innych mężczyzn, kobiet, dzieci. Staram się to wprowadzać w czyn i widzę, jak owocuje w moim życiu. Niezapomniana lekcja kobiecości dla każdej z nas.

Monika Rola


Może warto udostępnić znajomym?